ฟ้าประทาน โรส พาร์ค

คุณลักขณา นะวิโรจน์ ปรารถนาจะสร้างสวนกุหลาบที่ใหญ่ที่สุด ณ อำเภอวังนํ้าเขียว จึงไปปรึกษาปรมาจารย์ผู้อยู่กับกุหลาบมาทั้งชีวิตอย่างอาจารย์จีระ ดวงพัตรา แห่ง “จีระโรส เนิสเซอรี่” จังหวัดเชียงใหม่ ในขณะที่อาจารย์จีระ ก็ปรารถนาจะมีผู้สืบทอดความรู้ และเผยแพร่กุหลาบนานาพันธุ์ที่ได้สะสมไว้ให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เมื่อเห็นความมุ่งมั่นของคุณลักขณา และทีมงานวิชาการ ซึ่งมี ดร.อนันต์ ดาโลดม เป็นกำลังสำคัญ จึงให้การสนับสนุน เดินทางมาดูสภาพพื้นที่ และความเป็นไปได้ในการปลูกกุหลาบที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งท่านได้กล่าวไว้อย่างน่าประทับใจว่า
“ที่นี่ดีพร้อม ทั้งดิน นํ้า อากาศ ดีกว่าที่ไหนๆ ดีกว่าเชียงใหม่ ถ้าทำให้ที่นี่ประสบความสำเร็จได้ก่อนตาย ก็คงจะดี” ชายผู้เดินทางผ่านหนามแหลมคมบนเส้นทางสายกุหลาบ อ่อนล้าโรยแรงลงทุกขณะ ได้เดินทางมาพบจุดหมายหนึ่งซึ่งตน อยากจะฝากฝังความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปี ไว้ที่นี่ Flora Park (ท่านอาจารย์จีระ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560)

เดือนกันยายน 2555 กุหลาบจาก “จีระโรส เนสเซอรี่” ได้นำมา ปลูกที่ ฟลอร่า พาร์ค โดยมีสายพันธุ์กุหลาบแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มกุหลาบอังกฤษ (English Rose) จำนวน 30 สาย พันธุ์ 660 ต้น กลุ่มกุหลาบชื่อบุคคลสำคัญจำนวน 20 สายพันธุ์ 1,040 ต้น กลุ่มกุหลาบสมัยใหม่ (Modern Rose) จำนวน 100 สายพันธุ์ 3,200 ต้น รวมจำนวนกุหลาบที่ปลูก ในเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 2555 จำนวน 150 สายพันธุ์ 4,900 ต้น กุหลาบที่มากมายได้เบ่งบาน สร้างสีสัน ความสวยงามให้แก่ผู้มาเที่ยว ฟลอร่า พาร์ค ในปี 2555 ที่มี Theme ว่า “ดอกไม้บานในสวนสวยที่วังนํ้าเขียว : Blossomsin the garden@Wangnamkeaw” ได้ชื่นชมดั่งจินตนาการของคุณลักขณา นะวิโรจน์

ปี 2556 อาจารย์จีระ ได้ส่งกุหลาบ จากเชียงใหม่ และจากอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย รวมประมาณ 7,000 ต้น มาปลูกที่ ฟ้าประทาน ฟาร์ม มีทั้งกุหลาบตัดดอก ปลูกในโรงเรือน และ กุหลาบต้น ปลูกเป็นแปลงขยายพันธุ์ เพื่อผลิตเป็นกุหลาบกระถางและกุหลาบติดตา จำหน่าย

ปี 2558 คุณลักขณา ได้เนรมิตสวนกุหลาบ “โรส พาร์ค” ขึ้น ในพื้นที่ 70 ไร่ บริเวณด้านหลัง ฟลอร่า พาร์ค โดยนำกุหลาบ ที่ทำการขยายพันธุ์จากต้นพันธุ์เดิมที่ได้มาจาก อาจารย์จีระ ดวงพัตรา จำนวน 400 สายพันธุ์รวมมากกว่า 40,000 ต้น ปลูกบนเนินและกระจายไปรอบๆ เนินมีพื้นที่ระ หว่างสวนกุหลาบไว้สำหรับจัดกิจกรรม ทำเป็นสถานที่พักผ่อน ท่ามกลางสีสัน และกลิ่นหอมอบอวลของกุหลาบนานาพันธุ์ มีร้านจำหน่ายต้นกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์ ร้านจำหน่าย ของที่ระลึก และ Rose Cuisine ให้แก่ผู้ที่มาเยือน “โรส พารค์ ”