ข่าวสารและกิจกรรม

คณะผู้บริหารและพนักงานฟ้าประทาน ฟาร์ม ร่วมปลูกป่าในโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด พัฒนาจิต ณ.วัดป่าธรรมาชาติบุญวาสธรรมาราม ในวันที่ 13 มิถุนายน 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •