ข่าวสารและกิจกรรม

ในวันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 ผู้บริหารและพนักงาน ฟ้าประทานฟาร์ม เดินทาง ศึกษา ดูงาน ณ “ สวนนพรัตน์" ของ ร.ต.ต.อำนวย หงษ์ทอง ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมชาวสวนมะปรางนครนายก และ สวนสุขใจ ฟาร์มปลูก ผัก ผลไม้ ในระบบชีวภาพ จังหวัดนครนายก

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •